–> Coaching in het werk: iets voor u als werknemer/werkgever?

Door toenemende werkdruk en regelgeving raken steeds meer mensen overbelast. De sfeer op de afdeling is soms te snijden en het ziekteverzuim neemt toe. Bij een aantal werknemers dreigt zelfs burn-out.

Herkent u deze signalen als werkgever of als werknemer?

Denk dan eens aan coachen in het werk.

Werken met een ‘onafhankelijke’ coach betekent als werkgever investeren in uw personeel en in de gezondheid van het bedrijf. Probleemsituaties (gezondheid, conflict) worden al in een vroeg stadium bespreekbaar en hanteerbaar. Na een intakegesprek met de werknemer ontvangt u een omschrijving van de probleem- en doelstellingen, een indicatie van de duur van het traject en een bijbehorende offerte.

Maar ook als werknemer zelf kun je een stap zetten.

De huidige werkomstandigheden en je eigen mogelijkheden/ onmogelijkheden zijn het vertrekpunt. Hoe beleef je het werk? Wat zijn je sterke punten en hoe kun je die meer tot zijn recht laten komen? Waar liggen je valkuilen? Doel is om weer plezier in je werk te krijgen, prettig te communiceren en vruchtbaar samen te werken. Via nieuwe inzichten en een ander perspectief zit je al snel ‘beter’ in je vel.

Ik voelde me altijd ongelukkig en gestresst op mijn werk. Vroeger dacht ik steeds dat het aan mijn baan lag. Maar dan zat ik nog geen blauwe maandag op mijn nieuwe plek, of het begon alweer. Ik ben naar Marlies gegaan om uit te vinden waarom mijn werk me altijd zo veel energie kost. Die vraag hebben we helemaal doorgeworsteld.

Marlies is heel goed in het doorbreken van negatieve cirkels. Ze heeft me geholpen vat te krijgen op vaste patronen die zich telkens voordoen zodra ik met bepaalde situaties wordt geconfronteerd. Ik kan nu als het ware boven mezelf uitstijgen en zíen waar mijn valkuilen liggen.

Marlies heeft me ook laten zien hoe ik negatieve denkbeelden kan ombuigen tot iets positiefs. Daardoor kan ik nu beter accepteren hoe ik met bepaalde gebeurtenissen omga, ik hoef mezelf niet meer te veranderen. Ik ga nu anders naar mijn werk dan daarvoor.

Het is boeiend dat Marlies behalve gesprekken ook andere middelen inzet. Het is heel verrijkend om je eens anders uit te drukken dan in zinnen die je al zo vaak hebt uitgesproken.

Het verhaal van Marije

Eindredacteur

Bent u geïnteresseerd geraakt?