Ontwikkeladviestraject

Door de coronacrisis verandert de economie fors. Werk wordt vaker digitaal uitgevoerd, er komen nieuwe banen bij en tegelijkertijd zijn er banen die verdwijnen. Het kabinet wil mensen helpen om zich aan te passen aan die nieuwe realiteit!

Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen een ontwikkeladvies aanvragen. Daarmee krijgen mensen zicht op de mogelijkheden die er voor hen zijn op de huidige arbeidsmarkt. Is het nodig om je bij te scholen, liggen er voor jou kansen in een andere sector of zit je goed op je plek?

Waar bestaat het traject uit? Een online test en 3 coaching gesprekken.

 1.Arbeidsmarktscan en situatieschets

Voorafgaand aan het eerste gesprek vul je online een test in. Tijdens het eerste gesprek werken we samen aan jouw huidige situatieschets. In die schets komen vragen aan de orde als: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? De uitkomst van de arbeidsmarktscan wordt meegenomen in de situatieschets.

  1. Persoonsprofiel en toekomstoriëntatie

Er wordt een persoonsprofiel opgesteld, waarbij in kaart wordt gebracht wat jouw competenties, kwaliteiten en vaardigheden zijn. Daarin wordt ook meegenomen welke wensen je hebt tav werk zoals reistijd, werklocatie ed.

  1. Advies

Tot slot krijg je een advies over mogelijke financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties en denk ik met je mee waar je meer kennis over deze zaken kan vinden.

 

Per 1 december 2020 kun je weer een door overheid gesubsidieerd (en dus voor jou kosteloos) ontwikkeladvies aanvragen.  MMG Loopbaancoaching regelt de adminstratieve kant van de aanvraag.

Bent u geïnteresseerd geraakt?