–> Realistisch, inclusief zorgvuldige feedback.

Trainers maken in hun werk regelmatig gebruik van trainingsacteurs, ook wel ‘gedragsleveranciers’ genoemd. De acteur maakt het voor deelnemers mogelijk in een veilige èn realistische setting te leren omgaan met ‘moeilijk’ gedrag.

Marlies Maas Geesteranus wordt al jaren ingeschakeld als trainingsacteur. Door haar achtergrond als dramadocente kan zij zowel realistische rollen spelen, als zorgvuldige en constructieve feedback geven in trainingen over:

  • persoonlijke effectiviteit
  • communicatie- en gesprekstechnieken
  • conflicthantering
  • slecht nieuws-, beoordelings- en verzuimgesprekken
  • onderhandelen
  • omgaan met agressie en klant-resultaatgerichtheid.

Zij werkt samen/in opdracht van onder meer KPMG Integrity & Investigation Services, Garuda trainingen, Hogeschool Fontys, Organisatie adviesbureau de Beuk, Sparring Partners, Cap Gemini, RWS Hoogte 70, Dimens bureau voor arbeid en gezondheidspsychologie en C.D. Rippen.

Marlies Maas Geesteranus ondersteunt ons met grote regelmaat in het uitvoeren van rollenspelen tijdens trainingen gericht op verzuimmanagement en communicatievaardigheden. Zij is betrokken bij de kwaliteit van de training en is in staat zelfstandig haar werk te doen.  Tijdens de rollenspelen zet zij een breed scala aan emoties en rollen neer. De combinatie van acteur en coach maakt dat Marlies gerichte en opbouwende feedback kan geven aan de trainees.  Wij zijn tevreden met haar werk.

Het verhaal van C.D. Rippen

KPMG Gezondheidszorg

Bent u geïnteresseerd geraakt?